De mees­ter­wer­ken van Gau­dí be­won­de­ren

Times of Suriname - - ENGELS -

De Sa­gra­da Fa­mi­lia is het le­vens­werk van Gau­dí. Er wordt nu al drie eeu­wen aan ge­bouwd en de ge­meen­te heeft be­loofd dat hij in 2026 af zal zijn. Maar nie­mand in Bar­cel­o­na neemt dat se­ri­eus. Er staan al­tijd enor­me rij­en bij de in­gang van de Sa­gra­da Fa­mi­lia. Zon­de van je tijd, dus koop lie­ver online een kaartje zo­dat je snel in de koel­te van de ba­si­liek staat. Het ge­luid en het licht in de Sa­gra­da Fa­mi­lia zijn waan­zin­nig mooi, voor­al als de zon door de glas-in-lood­ra­men schijnt en de wit­te zui­len van de kerk al­ler­lei kleu­ren krij­gen. Neem voor­dat je weer naar bui­ten loopt even de tijd om op een van de kerk­ban­ken te gaan zit­ten, je ogen dicht te doen en een paar mi­nu­ten lang te voe­len wat dit unie­ke bouw­werk met je doet. Een be­zoek aan Bar­cel­o­na is na­tuur­lijk niet com­pleet zon­der een be­zoek aan meer mees­ter­wer­ken van Gau­dí, zo­als Ca­sa Bat­l­ló, Ca­sa Milà en het Palau Güell.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.