TSMC ziet om­zet sep­tem­ber da­len

Times of Suriname - - ECONOMIE -

TAIPEI - Tai­wan Se­mi­con­duc­tor Ma­nu­fac­tu­ring Com­pa­ny heeft in sep­tem­ber min­der om­zet be­haald dan een maand eer­der. Dit bleek gis­te­ren uit cij­fers van de chip­fa­bri­kant. In sep­tem­ber kwam de om­zet 4,9 pro­cent la­ger uit op 89,7 mil­jard Tai­wa­ne­se dol­lar, om­ge­re­kend krap 2,6 mil­jard eu­ro, te­gen­over 94,3 mil­jard dol­lar in au­gus­tus. Op jaar­ba­sis lag de om­zet 39,0 pro­cent ho­ger.

Over de eer­ste ne­gen maan­den van dit jaar kwam de om­zet uit op 685,7 mil­jard Tai­wa­ne­se dol­lar, een toe­na­me met 7,1 pro­cent op jaar­ba­sis.

Het aan­deel TSMC sloot gis­te­ren 0,3 pro­cent ho­ger. (Beurs­dui­vel/foto: news.soft­pe­dia.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.