Wee­tjes - Wee­tjes - Wee­tjes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen

2005

Po­li­tiek

1967

1990

We­ten­schap en tech­no­lo­gie 1958

Ge­bo­ren

1985 - Bru­no Mars

- Een zwa­re aard­be­ving treft Pa­k­is­tan.

- Che Gue­va­ra wordt in Bo­li­via ge­van­gen­ge­no­men.

- Het Brit­se pond ster­ling treedt toe tot het Eu­ro­pees Mo­ne­tair Stel­sel.

- De Zweed­se chi­rurg Ake Sen­ning brengt de eer­ste pa­ce­ma­ker in. Pe­ter Ge­ne Her­nan­dez (Hono­lu­lu, 8 ok­to­ber 1985), be­ter be­kend als Bru­no Mars, is een Ame­ri­kaans zan­ger, schrij­ver en mu­ziek­pro­du­cent. Voor hij aan zijn so­lo­car­ri­è­re be­gon, pro­du­ceer­de Mars num­mers voor ar­ties­ten als Bran­dy, Flo Ri­da, Sean Kings­ton, Adam Le­vi­ne en Alexan­dra Bur­ke. Op 11 mei 2010 ver­scheen zijn eer­ste ep, ge­ti­teld It’s Bet­ter If You Don’t Un­der­stand, met daar­op de num­mers So­me­whe­re in Brook­lyn, The Other Si­de, Count on Me en Tal­king To The Moon. De­ze num­mers kwa­men ook te­recht op het de­buut­al­bum Doo-Wops & Hoo­li­gans met Just the Way You Are, Gre­na­de, The La­zy Song, Mar­ry You en Count on Me als sin­gles. In de­cem­ber 2012 bracht hij zijn twee­de stu­dio­al­bum uit, ge­ti­teld Unor­tho­dox Ju­ke­box. (foto: con­cert­ful.com)

Bru­no Mars

Bel­la Thor­ne

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.