Ou­ders en ze­ven kin­de­ren dak­loos door wo­ning­brand

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Een echt­paar en zijn ze­ven kin­de­ren zijn zon­dag­och­tend dak­loos ge­wor­den door een brand die heeft ge­woed in een wo­ning aan de Var­se­veld­straat in het dis­trict Wa­ni­ca. Brand­weer­voor­lich­ter Ol­ton Pi­nas zegt aan de krant dat de mel­ding om 04.12 uur bin­nen­kwam. Kort daar­na ruk­te de brand­weer uit die de wo­ning in lich­ter­laaie aan­trof. Het gaat om een laag­bouw wo­ning met zol­der die van steen was op­ge­trok­ken. Vol­gens Pi­nas woon­den er ne­gen men­sen in het huis na­me­lijk ze­ven kin­de­ren tus­sen 1 en 21 jaar oud te­za­men met hun ou­ders. Ten tij­de van de brand slie­pen de men­sen in het huis. De va­der sliep in een ka­mer op de zol­der en hoor­de plot­se­ling be­ne­den een ge­luid. Hij ging sa­men met zijn vrouw om be­ne­den een kijk­je te ne­men of er die­ven wa­ren. Toen ze niets op­merk­ten, gin­gen ze weer naar bo­ven. Ze merk­ten dat er in een van de ka­mers op zol­der vlam­men wa­ren. In die ka­mer was er nie­mand. De ou­ders heb­ben de kin­de­ren uit de an­de­re ka­mers op de zol­der en be­ne­den ge­haald en naar bui­ten ge­bracht.

Er de­den zich geen per­soon­lij­ke on­ge­luk­ken voor. De wo­ning was niet ver­ze­kerd. Er wa­ren ook geen be­len­den­de pan­den. De wo­ning was wel aan­ge­slo­ten op het elek­tri­ci­teits­net. De brand­weer heeft twee gas­ci­lin­ders van 28 lbs uit een berg­ruim­te ge­haald, ter­wijl de va­der van de kin­de­ren een gas­ci­lin­der van 28 lbs uit de wo­ning heeft ge­haald. De wo­ning en in­boe­del zijn ge­heel af­ge­brand. De oor­zaak van de brand is on­be­kend; de po­li­tie is be­zig met het on­der­zoek.

WJ

De­ze wo­ning is zon­dag­och­tend aan de Var­se­veld­straat af­ge­brand. Een echt­paar en ze­ven kin­de­ren zijn er dak­loos ge­wor­den. Nie­mand raak­te ge­wond. (Ac­ti­on-foto: Rad­joe Toef­a­nie)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.