Gro­te be­dra­gen bij roof­over­val buit­ge­maakt

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Bij een roof­over­val zon­dag­och­tend in een han­dels­zaak aan de Kwat­ta­weg zijn 10.000 eu­ro, USD 20.000 en SRD 24.000 buit­ge­maakt. De ei­ge­naar ver­telt aan de krant dat vijf cri­mi­ne­len de daad heb­ben ge­pleegd, waar­bij ze eerst de be­wa­ker heb­ben over­val­len. De be­wa­ker, die in een ruim­te aan de ach­ter­zij­de van het be­drijf woont, hoor­de rond 02.30 uur ge­lui­den op het dak. Hij maak­te de deur open om pools­hoog­te te gaan ne­men. Toen hij een­maal bui­ten was, werd hij door twee man­nen, die hun ge­zich­ten had­den be­dekt met kle­ding­stuk­ken, over­rom­peld. Hij werd ver­vol­gens ge­sleept naar het ach­ter­ter­rein. Een van de da­ders zou een te­le­fo­nisch on­der­houd heb­ben ge­had met een an­der, waar­na drie an­de­re man­nen ter plaat­se kwa­men. De be­wa­ker werd ge­kne­veld met een ka­bel van de op­la­der van een lap­top en tus­sen voer­tui­gen ach­ter­ge­la­ten. De vijf da­ders lie­pen ver­vol­gens naar de voor­zij­de van het be­drijf. Ze for­ceer­den een raam van het ge­bouw om bin­nen te drin­gen, waar­na ze di­ver­se ruim­tes in het pand over­hoop heb­ben ge­haald. Op ca­me­ra­beel­den is te zien dat ze bij­na twee uren in het ge­bouw zijn ge­ble­ven om geld te zoe­ken. Na de daad zijn ze ver­trok­ken in een ge­reed­staan­de wa­gen. Het is de wach­ter ge­lukt zich te be­vrij­den en hulp te zoe­ken. Hij had schram­men aan zijn lin­ker­knie op­ge­lo­pen. Er is een keu­ken­mes en een ij­ze­ren staaf op de plaats aan­ge­trof­fen en in be­slag ge­no­men.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.