Vier ko­kos­noot­die­ven aan­ge­hou­den

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De po­li­tie van het dis­trict Sa­ram­ac­ca heeft zon­dag­mid­dag vier man­nen in de kraag ge­vat voor dief­stal van ko­kos­no­ten. Ze had­den bij­na vier­hon­derd ko­kos­no­ten ge­plukt en in een pick-up in­ge­la­den, maar het ge­luk­te hen niet om ze mee te ne­men. De man­nen wer­den op he­ter­daad be­trapt en aan­ge­hou­den. Het gaat om een ter­rein waar de ko­kos­no­ten wor­den ge­plant. De be­na­deel­de ei­ge­naar had een be­heer­der aan­ge­steld om de vruch­ten te con­tro­le­ren. Toen de be­heer­der zon­dag de ron­de deed, ont­dek­te hij de man­nen. Hij sloeg met­een alarm, waar­door de po­li­tie met­een op de plaats kwam. De vier ver­dach­ten wer­den toen aan­ge­hou­den en over­ge­bracht naar het po­li­tie­bu­reau. Ze zijn na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie in ver­ze­ke­ring ge­steld. De ge­wes­te­lij­ke po­li­tie­com­man­dant Har­na­rain Mohan be­ves­tigt de in­ver­ze­ke­ring­stel­ling.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.