Weegschaal 24 sep­tem­ber - 23 oktober

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Uw ver­mo­gen om op­po­si­tie te bo­ven te ko­men te­gen een plan of pro­ject is van­daag sterk. Za­ke­lij­ke fi­nan­ci­ën zou­den er op voor­uit moe­ten gaan. Houd uw emo­ties on­der con­tro­le.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.