Weer do­de bij schiet­par­tij Am­ster­dam

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

AM­STER­DAM - Bij een schiet­par­tij voor het AMC in Am­ster­dam Zuid­oost is maan­dag­avond een do­de ge­val­len. Het is de der­de do­de door vuur­wa­pen­ge­weld in de hoofd­stad in drie da­gen. Dat meldt de po­li­tie aan De Te­le­graaf. De po­li­tie heeft een klop­jacht ge­o­pend op een man die be­trok­ken zou zijn bij de schiet­par­tij op de Mei­berg­dreef. Het zou gaan om een man met een don­ke­re huids­kleur met een ro­de jas en een pe­tje op. Hij ging er op een moun­tain­bi­ke van­door rich­ting sta­ti­on Ho­lend­recht. Het slacht­of­fer werd rond 23.30 uur op straat neer­ge­scho­ten. Re­a­ni­ma­tie door toe­ge­snel­de hulp­dien­sten mocht niet meer ba­ten. Af­ge­lo­pen week­end vie­len er twee do­den bij ver­schil­len­de in­ci­den­ten. Za­ter­dag­och­tend werd in de Jan Evert­sen­straat een 44-ja­ri­ge man neer­ge­scho­ten na een ru­zie. Die mid­dag werd in een par­keer­ga­ra­ge op het Ko­nin­gin Wil­hel­mi­na­plein de 31-ja­ri­ge Djor­dy La­tu­ma­hi­na in zijn au­to dood­ge­scho­ten.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.