Cil­les­sen drie we­ken aan de kant

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bar­cel­o­na heeft mid­dels een sta­te­ment via de of­fi­ci­ë­le ka­na­len dui­de­lijk­heid ge­ge­ven over de bles­su­re van Jasper Cil­les­sen. De kee­per, die ge­bles­seerd het trai­nings­kamp ver­liet, kampt met een en­kel­bles­su­re en hij is de ko­men­de drie we­ken niet in­zet­baar.

Cil­les­sen speelt sinds zijn trans­fer van Ajax naar Bar­cel­o­na twee­de vi­ool ach­ter Marc-An­dré ter Ste­gen; de Ne­der­lan­der keep­te een wed­strijd voor de club. Die wed­strijd, thuis te­gen Ala­vés, ging ook nog eens ver­lo­ren. Door zijn re­ser­ve­plek bij Bar­cel­o­na is Cil­les­sen niet lan­ger de eer­ste kee­per van het Ne­der­lands elf­tal. Over Ser­gi Ro­ber­to heeft Bar­cel­o­na be­ter nieuws. De mid­den­vel­der kampt met een spier­ver­rek­king, maar het is mo­ge­lijk dat hij de ko­men­de trai­ning al­weer in­zet­baar is. Hij lijkt dit sei­zoen de­fi­ni­tief door te bre­ken bij Bar­cel­o­na; zo gaf hij in vijf com­pe­ti­tie­wed­strij­den al vier as­sists.

(VZ)

Jasper Cil­les­sen, de doel­man van Bar­cel­o­na, zal drie we­ken niet in­zet­baar zijn we­gens een en­kel­bles­su­re. (Foto: Voet­bal­zo­ne)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.