Her­re­ra krijgt ver­trou­wen van Mour­in­ho

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - An­der Her­re­ra werk­te bij Man­ches­ter Uni­ted eerst met Louis van Gaal en staat nu al­weer een aan­tal maan­den on­der het ge­zag van Jo­sé Mour­in­ho. Hoe­wel de Span­jaard al heeft on­der­von­den dat bei­de trai­ners vrij streng kun­nen zijn, on­der­vindt hij on­der zijn nieu­we coach toch meer vrij­heid dan on­der Van Gaal. Zo mag hij on­der de Por­tu­ge­se aan­val­len­der spe­len dan hij eerst ge­wend was. “Mour­in­ho moe­digt me aan om meer naar vo­ren te gaan. Ik scoor­de on­langs al in de be­ker en ik heb ook al een keer van af­stand op de paal ge­scho­ten”, ver­telt hij aan El Cor­reo. “Mour­in­ho geeft je meer vrij­heid als spe­ler, hij wil dat spe­lers meer vol­gens hun in­stinct han­de­len. Het klopt dat je je de­fen­sie­ve ta­ken op or­de moet heb­ben, maar hij ver­telt ons ook dat we ons in­stinct moe­ten vol­gen en din­gen moe­ten pro­be­ren.”

Her­re­ra werd on­langs voor de eer­ste keer uit­ge­no­digd voor het Spaan­se elf­tal en dankt Mour­in­ho daar­voor: “Het is moei­lijk ge­weest om te­rug te ko­men, om­dat dit het vijf­de sei­zoen is sinds de Olym­pi­sche Spe­len (waar hij met Jong Span­je ac­tief was, red.). Ik ben heel blij, ik heb er hard voor moe­ten vech­ten. Ik weet dat ik in de twee jaar on­der Van Gaal niet ge­noeg speel­de om op­ge­roe­pen te wor­den. Nu voel ik me goed on­der Mour­in­ho. Hij geeft me ver­trou­wen en biedt me de kans veel te spe­len in een top­team. Nu moet ik la­ten zien dat ik het ver­dien om in het eer­ste elf­tal te blij­ven en ook dat ik het ver­dien om voor Span­je te blij­ven spe­len.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.