Ned­ved blikt te­rug

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ju­ven­tus do­mi­neert de laat­ste ja­ren de Se­rie A, maar de club stond er tien jaar ge­le­den heel an­ders voor. La Vec­chia Sig­no­ra werd toen van­we­ge het Cal­ci­o­po­li­schan­daal te­rug­ge­zet naar de Se­rie B en zag een aan­tal ster­spe­lers, waar­on­der Fa­bio Can­na­va­ro, Li­li­an Thu­ram, Pa­trick Viei­ra en Zlatan Ibrahimovic, ver­trek­ken. Er was ech­ter ook een aan­tal ster­ren dat de club trouw bleef. Gi­an­lui­gi Buf­fon, Al­es­san­dro Del Pie­ro, David Tre­ze­guet en Pa­vel Ned­ved speel­den hun wed­strijd­jes op het twee­de ni­veau en trok­ken daar veel be­kijks, her­in­nert de Ts­jech zich: “Als ik er­op te­rug­kijk, ben ik erg blij dat ik dat er­va­ren heb. We heb­ben daar veel res­pect door ge­won­nen, niet al­leen als voet­bal­lers, maar ook als man­nen.” “Het was ge­wel­dig, want we waar­deer­den al­les aan het avon­tuur. Niet al­leen on­ze fans, maar ook de an­de­ren”, gaat Ned­ved, die te­gen­woor­dig vi­ce­voor­zit­ter is in Tu­rijn, ver­der. “Men­sen we­zen ons er­op dat we een aan­tal we­reld­kam­pi­oe­nen rond had­den lo­pen die nu in de sta­di­ons van de Se­rie B speel­den. We speel­den voor Ju­ve, dus dat maak­te wei­nig uit. Als je dat shirt draagt, ga je het veld op om te strij­den.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.