Ar­sen­al wil­de Mah­rez

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ar­sen­al bracht in au­gus­tus naar ver­luidt een bod van 41 mil­joen eu­ro ex­clu­sief va­ri­a­be­len uit op Riyad Mah­rez, maar er kon geen ak­koord wor­den be­reikt en dus ver­leng­de de rechts­bui­ten even la­ter zijn con­tract bij Lei­ces­ter Ci­ty met één sei­zoen. De Al­ge­rijn er­kent in een in­ter­view met Ca­nal Foot­ball Club dat Ar­sen­al voor hem in de markt was. “Er is con­tact met Ar­sen­al ge­weest, maar Lei­ces­ter wil­de mij be­hou­den en daar­naast was ik be­hoor­lijk duur. Ik wil­de ook geen con­flict ver­oor­za­ken toen het bod bin­nen­kwam.” Mah­rez denkt een goe­de keu­ze te heb­ben ge­maakt door bij Lei­ces­ter te blij­ven: “Ik denk dat het iets goeds is ge­weest en het is nu aan mij om me­zelf weer te be­wij­zen.” Hij kwam dit sei­zoen tot dus­ver­re tot drie doel­pun­ten en twee as­sists in tien wed­strij­den. (VZ)

Riyad Mah­rez (l) kon in de af­ge­lo­pen trans­fer­pe­ri­o­de naar Ar­sen­al, maar hij koos er­voor om zijn con­tract bij Lei­ces­ter Ci­ty te ver­len­gen. (Foto: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.