Gu­ar­di­o­la be­ter in mar­ke­ting dan coa­ching

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Van­der­lei Luxem­bur­go is nog niet over­tuigd van Jo­sep Gu­ar­di­o­la. De 64-ja­ri­ge Bra­zi­li­aan vindt dat de ma­na­ger uit Span­je eerst suc­ces moet boe­ken met Man­ches­ter Ci­ty, al­vo­rens hij hem een top­trai­ner durft te noe­men. “Gu­ar­di­o­la is be­ter in mar­ke­ting dan in coa­ching. Hij heeft veel prij­zen ge­won­nen bij Bar­cel­o­na, maar Luis En­ri­que heeft het­zelf­de ge­pres­teerd. Gu­ar­di­o­la ging daar­na naar Bay­ern Mün­chen. Hij kon zich daar goed op voor­be­rei­den en leer­de de taal, maar be­reik­te niet het­zelf­de als Jüpp Heyn­c­kes, die de tre­ble wist te win­nen”, al­dus de voor­ma­li­ge coach van on­der meer Re­al Ma­drid. “Car­lo An­cel­ot­ti was een kam­pi­oen bij AC Mi­lan en Re­al Ma­drid en om te be­wij­zen be­ter te zijn dan bij­voor­beeld An­cel­ot­ti, moet Gu­ar­di­o­la eerst wat win­nen bij Man­ches­ter Ci­ty”, be­sluit Luxem­bur­go in een in­ter­view met Fox Sports. De 45-ja­ri­ge Gu­ar­di­o­la neemt op za­ter­dag het op te­gen Ever­ton van Ro­nald Koe­man. (VZ)

Ser­gio Ra­mos is mi­ni­maal een maand uit­ge­scha­keld we­gens een knie­bles­su­re.

(Foto: Voet­bal­zo­ne)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.