Ney­mar is nu be­ter dan Romário en Ro­nal­do

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ney­mar is be­zig aan zijn vier­de sei­zoen bij Bar­cel­o­na en wordt op zijn po­si­tie in het al­ge­meen ge­re­kend tot de we­reld­top. Ook bij Bra­zi­lië is Ney­mar nu al een gro­te naam en met zijn 49 in­ter­land­doel­pun­ten is hij be­roem­de oud-in­ter­na­ti­o­nals als Be­be­to (39) en Ri­val­do (35) al ruim­schoots voor­bij. De aan­val­ler heeft nog maar drie il­lus­te­re na­men voor zich op de eeu­wi­ge top­sco­rers­lijst. Met nog zes doel­pun­ten in het shirt van o Se­le­ção steekt Ney­mar de gro­te Romário voor­bij en daar­na is Ro­nal­do (62 doel­pun­ten) zijn vol­gen­de doel­wit, ter­wijl Pe­lé de on­be­twis­te num­mer één is met 77 goals bij Bra­zi­lië. Oud­voet­bal­ler Tos­tão, die nog met Pe­lé sa­men­speel­de in het na­ti­o­na­le team, is diep on­der de in­druk van de pas 24-ja­ri­ge Ney­mar. “Hij is nu al be­ter dan Romário en Ro­nal­do ”, zegt Tos­tão.

“Hij is ge­woon com­ple­ter. Hij heeft al­les”, klinkt het en­thou­si­ast in ge­sprek met El País. “Romário en Ro­nal­do wa­ren spec­ta­cu­lair goed op be­paal­de fron­ten. Of Ney­mar de bes­te ter we­reld wordt, weet ik niet, maar er be­staat geen twij­fel over dat hij een fe­no­meen is en een spec­ta­cu­lai­re voet­bal­ler. Hij heeft al­le skills die een aan­val­ler moet heb­ben. Hij schiet goed, is in­tel­li­gent, speelt goed door, lokt over­tre­din­gen uit en is pijl­snel. Hij is er nog niet, maar hij kan de bes­te spe­ler ooit wor­den van Bra­zi­lië sinds Pe­lé”, al­dus Tos­tão. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.