Au­rier weer in de pro­ble­men

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Serge Au­rier lijkt zich op­nieuw in de nes­ten te heb­ben ge­werkt. De rechts­ach­ter van Pa­ris SaintGer­main vier­de zon­dag zijn doel­punt voor Ivoor­kust te­gen Ma­li met een wal­ge­lijk ge­baar: hij haal­de zijn hand als een mes over de keel. De vie­ring werd breed uit­ge­me­ten op de so­ci­a­le me­dia en mo­ge­lijk kan Au­rier een straf ver­wach­ten.

Clé­ment Chantô­me, voor­ma­lig mid­den­vel­der van PSG, be­grijpt niet waar­om de 23-ja­ri­ge Au­rier het ge­baar maak­te. “We heb­ben al­le­maal in koor ge­roe­pen dat hij met dit soort din­gen moest stop­pen. Ik heb de wed­strijd te­gen Gi­rondins Bor­deaux met hem be­ke­ken en vroeg aan hem waar­om hij steeds dat soort gek­ke din­gen doet. Hij weet zelf ook niet waar­om en dat is het frus­tre­ren­de”, al­dus de 29-ja­ri­ge Chantô­me.

“Hij is een erg aar­di­ge per­soon­lijk­heid, maar hij is ook nog jong. Na het he­le ge­beu­ren rond­om die Pe­ri­sco­p­evi­deo wist hij dat hij de club veel pijn had ge­daan”, be­sluit de en­kel­vou­di­ge in­ter­na­ti­o­nal van Frank­rijk in een in­ter­view met beIN Sports. Het ma­na­ge­ment van Au­rier heeft aan L’Équi­pe ove­ri­gens al la­ten we­ten dat Au­rier nie­mand kwaad wil­de doen en dat niet over­al van al­les moet wor­den ach­ter ge­zocht. PSG heeft nog niet ge­re­a­geerd.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.