Bar­ka klimt naar der­de plek

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - Bar­ka heeft in de ne­gen­tien­de speel­ron­de van de der­de­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond een be­lang­rij­ke ze­ge ge­boekt op Mi­lan in de strijd om een plaats in de fi­na­le­ron­de. Het wist met 8-4 te win­nen en staat door de­ze ze­ge nu op de der­de plaats met 31 pun­ten. Bar­ka is nog steeds niet he­le­maal ze­ker van kwa­li­fi­ca­tie naar de vol­gen­de ron­de, om­dat Djo­go 2000, MV&V Uni­ted, Pen­ta­gon 3 en Zwa­luw’96 2 ook nog strij­den om een plaats in de fi­na­le­ron­de. Als Bar­ka in zijn laat­ste twee wed­strij­den geen mis­stap­pen maakt, dan is het ze­ker van kwa­li­fi­ca­tie. Sti­bu­la en Styx MN Car Cen­ter zijn al ze­ker van een plaats in de fi­na­le­ron­de en voor Mi­lan, de hek­ken­slui­ter die maar vier pun­ten heeft, is de fi­na­le­ron­de niet meer haal­baar. En­ke­le teams moe­ten nog drie wed­strij­den af­wer­ken, ter­wijl an­de­ren nog twee wed­strij­den te gaan heb­ben in de al­ge­me­ne ron­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.