All Stars blijft win­nen

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - All Stars, de kop­lo­per van de twee­de­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaaal­voet­bal­bond, blijft win­nen. Het team wist in de twin­tig­ste speel­ron­de met 7-3 te win­nen van FCB. Bei­de teams zijn al ze­ker van een plaats in de fi­na­le­ron­de. De kop­lo­per heeft nu 52 pun­ten, ter­wijl de ver­lie­zer blijft ste­ken op de vier­de plaats met 33 pun­ten.

All Stars zal de­ze ron­de on­ge­twij­feld ein­di­gen als de kop­lo­per, maar FCB was in strijd om de twee­de plaats. In de fi­na­le­ron­de krijgt de ver­lie­zer van de num­mer een te­gen num­mer twee (in de best of drie) nog een kans om de fi­na­le te ha­len, ter­wijl de ver­lie­zer van de num­mer drie te­gen num­mer vier di­rect uit de com­pe­ti­tie ligt. All Stars was do­mi­nant in de eer­ste mi­nu­ten van dit du­el, maar FCB wist te­gen de ver­hou­din­gen in een 1-0 voor­sprong te ne­men via En­fer­ny Sch­meltz. Ech­ter, het team kon de­ze niet be­hou­den, om­dat de kop­lo­per bin­nen en­ke­le mi­nu­ten drie keer scoor­de. Ser­gio de Baas maak­te de 1-1 en Iva­nil­do Mi­sid­jan zorg­de voor de 2-1 en de 3-1. Vlak voor rust til­de Ti­mo­thy Yzer de sco­re naar 4-1 voor de kop­lo­per.

In de twee­de helft speel­de FCB be­ter en was zelfs heel dicht bij een te­rug­keer. Hal­ver­we­ge de­ze helft scoor­den Ka­wiesh Bal­go­bind en Con­sul­lo Gre­gor elk een keer voor FCB, waar­door de ach­ter­stand maar een doel­punt be­droeg: 4-3. In de laat­ste mi­nu­ten was het al­les of niets voor FCB. Het team ging vol­op in de aan­val, waar­door de ach­ter­hoe­de werd ver­waar­loosd. De kop­lo­per maak­te goed ge­bruik hier­van en wist nog drie keer te sco­ren via Ray­nel Gam­bier, Mi­sid­jan en Sel­as­sie Zand­veld. De eind­stand werd 7-3.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.