For­ca 16 wint nipt

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - For­ca 16 heeft in de twin­tig­ste speel­ron­de een nip­te 2-1 ze­ge ge­boekt op Pen­ta­gon 2. Door de­ze over­win­ning blijft het team op de twee­de plaats staan met 39 pun­ten, ter­wijl de ver­lie­zer op de voor­laat­ste plaats staat met acht­tien pun­ten.

For­ca 16 is al ze­ker van een plaats in de fi­na­le­ron­de, maar het team wil de twee­de plaats blij­ven be­hou­den. De eind­rang­schik­king van de al­ge­me­ne ron­de zal een be­lang­rij­ke rol spe­len in de fi­na­le­ron­de, om­dat de ver­lie­zer van de se­rie num­mer een te­gen num­mer twee (best of drie) nog een kans krijgt om de fi­na­le te ha­len, ter­wijl de ver­lie­zer van de se­rie num­mer drie te­gen num­mer vier di­rect uit de com­pe­ti­tie zal lig­gen. For­ca 16 be­gon goed en wist al in de tien­de mi­nuut een 1-0 voor­sprong te ne­men via Le­vi Kwa­koe, maar kreeg het bij­zon­der las­tig te­gen een strijd­lus­tig Pen­ta­gon 2, dat niets meer te ver­lie­zen heeft in de com­pe­ti­tie. Pen­ta­gon 2 kreeg en­ke­le goe­de kan­sen om naast de te­gen­stan­der te ko­men, maar de­ze wer­den niet be­nut. In de twee­de helft luk­te het Pen­ta­gon 2 wel het net te vin­den. Vier mi­nu­ten na rust scoor­de Fer­ren­ce Li­go­rie en bracht de stand op 1-1. For­ca 16 ver­spil­de geen tijd en bin­nen vijf mi­nu­ten nam het team we­der­om de lei­ding door een doel­punt van Do­no­van Vis­ma­le: 2-1. Hier­na vie­len er geen doel­pun­ten meer en For­ca 16 boek­te zo­doen­de een be­lang­rij­ke ze­ge.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.