Snoop Dogg schikt met bier­brou­wer

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Snoop Dogg en bier­brou­wer Pabst Bre­wing Com­pa­ny kun­nen weer door één deur. De Ame­ri­kaan­se rap­per meen­de nog geld te krij­gen van de brou­wer en stap­te daar­om vo­rig jaar naar de rech­ter. Af­ge­lo­pen week, drie we­ken voor­dat de par­tij­en el­kaar zou­den tref­fen in de recht­bank, trof­fen ze een schik­king. Dat meldt

Snoop Dogg pro­moot­te Pabst Bre­wing drie jaar lang.

Het merk werd door­ver­kocht, maar de rap­per zag daar tot zijn on­ge­noe­gen geen cent van. Snoop sloot een con­tract waar­in stond dat hij naast een ver­goe­ding voor de pro­mo­tie zelf mee zou de­len in de op­brengst van een even­tu­e­le ver­koop van Pabst Bre­wing. De­tails van de schik­king zijn niet be­kend­ge­maakt. Snoops ad­vo­caat liet we­ten “blij te zijn dat al­le par­tij­en over­een­stem­ming heb­ben be­reikt en de zaak op vriend­schap­pe­lij­ke wij­ze is op­ge­lost.” (AD)

The Hol­ly­wood Re­por­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.