Mi­la Ku­nis ver­wik­keld in wit­was­schan­daal

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De zwan­ge­re Mi­la Ku­nis is naar ver­luidt be­land in een wit­was­schan­daal. De ac­tri­ce zou door de ver­koop van ju­we­len on­be­doeld geld van een drugs­kar­tel wit­was­sen. Mi­la blijkt na een diep­gra­vend on­der­zoek van Ra­dar On­li­ne de hoofdam­bas­sa­dri­ce van Gem­fields te zijn, een Brits edel­steen­be­drijf dat gel­inkt wordt aan het bru­te Co­lom­bi­aan­se drugs­kar­tel El Do­ra­do. “El Do­ra­do is een van de groot­ste drugs­kar­tels van de we­reld, zo niet de al­ler­groot­ste”, zegt een in­ge­wij­de. “Naar ver­luidt zijn ze ver­ant­woor­de­lijk voor on­ge­veer de helft van de co­ca­ï­ne­ver­koop in de Ame­ri­kaan­se stra­ten. Ze zijn be­trok­ken bij ont­voe­rin­gen, mar­te­lin­gen en moor­den.” In 2013 te­ken­de de ac­tri­ce als ce­le­bri­ty een con­tract bij Gem­fields, het be­drijf dat zich­zelf pro­moot als ’s we­relds groot­ste pro­du­cent van ethisch ge­pro­du­ceer­de, zeld­zaam ge­kleur­de edel­ste­nen’. Als snel wa­ren er over­al ad­ver­ten­ties te zien waar­op Mi­la pronkt met de edel­ste­nen. Haar woord­voer­der zou ge­zegd heb­ben dat ze mo­men­teel geen hoofdam­bas­sa­dri­ce meer is, maar in 2015 deed ze nog mee in een klein clip­je voor Gem­fields. “Voor­dat ik te­ken­de, was het ont­zet­tend be­lang­rijk­voor me om te we­ten waar al­les van­daan komt”, zei Mi­la na een vier­daag­se tour voor Gem­fields door een mijn in Zam­bia. (DE TE­LE­GRAAF/vi­va-press.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.