Gaat Alia Bhatt su­per­hel­din spe­len

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Over de he­le we­reld zijn films over su­per­hel­den winst­ge­vend. Alia Bhatt is ge­strikt om in de vol­gen­de film van re­gis­seur Ay­an Mu­ker­ji, Dra­gon, te­gen­over Ran­bir Kap­oor te spe­len. Het is al be­kend Ran­bir een su­per­held zal zijn, maar nu is ge­ble­ken dat Alia de su­per­hel­din zal spe­len. Vol­gens Asi­an Age, zal het per­so­na­ge van de Jag­ga Ja­soos-ac­teur ‘su­per­macht’ heb­ben om vuur met zijn han­den te gooi­en. Een bron zei: “Sa­men met Ran­bir, zul­len de an­de­re per­so­na­ges, waar­on­der Alia Bhatt, ook bo­ven­na­tuur­lij­ke krach­ten heb­ben in de film. De ti­tel Dra­gon zal naar ver­luidt ook aan­ge­past wor­den. Het is ge­woon een werk­ti­tel.” Ge­zegd wordt dat Ami­tabh Bachchan ge­strikt zal wor­den voor een rol in de film, die ge­pro­du­ceerd zal wor­den door Ka­ran Jo­har’ Dhar­ma Pro­duc­ti­ons. Na Wa­ke Up Sid en Yeh Ja­wa­ni Hai Dee­wa­ni, wer­ken de Kapoor­telg en de re­gis­seur weer sa­men aan Dra­gon. Ay­an, is be­zig met het schrij­ven van het script. Hij had veel op­ties voor ogen, voor de rol van Ran­bir (bo­ven­na­tuur­lij­ke krach­ten). Sinds haar de­buut­pro­ject Stu­dent of the Year in 2012, heeft Alia lo­vens­waar­dig per­for­men ge­ge­ven in films als High­way, 2 Sta­tes, Hump­ty Shar­ma Ki Dul­ha­nia, Kap­oor and Sons en Ud­ta Pun­jab. Haar eni­ge te­gen­slag was Shaan­daar, die vo­rig jaar uit­ge­bracht werd.

(in­di­a­ti­mes.com / foto: (hdwall­pa­per­sima­ges.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.