Sams­ung be­vriest pro­duc­tie No­te 7

Times of Suriname - - ECONOMIE -

NEW-YORK - Sams­ung Elec­tro­nics heeft de pro­duc­tie van zijn smartpho­ne Ga­laxy No­te 7 tij­de­lijk stil­ge­legd, na­dat er we­der­om ge­lui­den wa­ren van te­le­foons waar­bij de bat­te­rij over­ver­hit raak­te en in brand vloog. Dit schreef The Wall Street Jour­nal gis­te­ren op ba­sis van een bron. De Zuid-Ko­re­aan­se elek­tro­ni­ca­gi­gant is reeds be­zig om 2,5 mil­joen smartpho­nes uit de markt te­rug te ha­len van­we­ge het ri­si­co op ont­bran­ding. Niet eer­der had Sams­ung te ma­ken met een te­rug­roe­p­ac­tie van der­ge­lij­ke om­vang. Zon­dag zei­den de Ame­ri­kaan­se te­le­com­be­drij­ven AT&T, Ve­ri­zon en T-Mo­bi­le US dat zij de Ga­laxy No­te 7 niet meer zul­len aan­bie­den aan klan­ten die hun smartpho­ne in­le­ve­ren. Af­ge­lo­pen vrij­dag sloot het aan­deel van Sams­ung op het hoog­ste ni­veau ooit, na dit jaar meer dan der­tig pro­cent te zijn ge­ste­gen. Gis­te­ren tij­dens de han­del in Zuid-Ko­rea ver­loor het aan­deel 1,8 pro­cent. (Beurs­dui­vel/foto: in­de­pen­dent.co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.