Brand­kast Vreem­de­lin­gen­dienst ge­sto­len

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Een brand­kast is uit het ge­bouw waar de af­de­ling Vreem­de­lin­gen­dienst van het Mi­nis­te­rie van Jus­ti­tie en Po­li­tie is on­der­ge­bracht, ge­sto­len. De af­de­ling is ge­ves­tigd in het pand van het Mi­nis­te­rie van Open­ba­re Wer­ken aan de Mr Ja­ger­nath Lach­mon­straat. Het gaat om een brand­kast met ver­moe­de­lijk in be­slag ge­no­men spul­len van il­le­ga­len die het land zijn uit­ge­zet.

Het ver­moe­den be­staat dat de in­braak tus­sen dins­dag 22.00 uur en gis­ter­mor­gen rond 06.30 uur is ge­pleegd. On­be­ken­den heb­ben zich ver­moe­de­lijk door een open­staand raam toe­gang tot de ma­ga­zijn­ruim­te ver­schaft, waar de brand­kast was. Ze zou­den de plaats via een van de deu­ren heb­ben ver­la­ten. Na­dat de dief­stal werd ont­dekt, werd de po­li­tie ge­lijk ge­a­lar­meerd. Er wordt na­ge­gaan wat er al­le­maal is ge­sto­len. Het is niet be­kend om hoe­veel da­ders het gaat.

De po­li­tie is nog be­zig met het on­der­zoek.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.