Drie jaar voor kap­pen schoon­zus

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Ma­no­dj­koe­mar H heeft zijn schoon­zus met een hou­wer ge­kapt aan haar lin­ker­arm. Ook ver­niel­de hij de wa­gen waar­in de vrouw sa­men met haar man zat. De rech­ter leg­de Ma­no­dj­koe­mar H voor de­ze twee straf­ba­re fei­ten drie jaar ge­van­ge­nis­straf op, con­form de eis van het Open­baar Mi­nis­te­rie.

Ma­no­dj­koe­mar H ging naar de wo­ning van zijn schoon­zus waar hij te­keer­ging. Hij schold haar uit en ver­trok na­dien op zijn brom­fiets naar een win­kel. Zijn broer en schoon­zus kwa­men in hun au­to naar de win­kel om de man te vra­gen wat er aan de hand was. Ma­no­dj­koe­mar H sprong van zijn brom­fiets en be­gon zijn schoon­zus te kap­pen aan haar arm. Het was nood­za­ke­lijk om ope­ra­tief in te grij­pen. Ook kap­te hij in op de wa­gen. Vol­gens de vrouw heeft de man haar meer­de­re ma­len be­dreigd en mis­han­deld. Ook heeft hij ver­nie­lin­gen aan­ge­richt. Ze deed zo nu en dan aan­gif­te, maar wens­te geen straf­rech­te­lij­ke ver­vol­ging. Het slacht­of­fer richt­te gis­te­ren een brief aan de of­fi­cier van jus­ti­tie, waar­in staat dat Ma­no­dj­koe­mar H van­uit het cel­len­huis heeft be­dreigd haar wo­ning in brand te zul­len ste­ken wan­neer hij op vrije voe­ten komt. De man ont­kent de­ze be­drei­ging. Hij be­weert uit zelf­ver­de­di­ging de au­to te heb­ben ver­nield en zijn schoon­zus te heb­ben ge­kapt toen zij sa­men met haar man op hem wil­de in­rij­den. Het slacht­of­fer ont­kent dat zij de be­doe­ling had om op de man in te rij­den. De rech­ter vindt niet be­we­zen dat er spra­ke zou zijn van zelf­ver­de­di­ging. In een eer­de­re ver­kla­ring zei de man dat het zijn be­doe­ling was, de hand van de vrouw af te kap­pen, maar dat is niet ge­lukt. In een an­de­re ver­kla­ring ver­tel­de hij dat hij niet wist wat hij deed. Hij is eer­der ver­oor­deeld voor ge­welds­de­lic­ten. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.