“Ik had geen op­zet bij het schie­ten”

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO ­ “Ik had geen op­zet bij het schie­ten”, ver­telt een man aan de krant. Hij zou een po­li­tie­man die be­zig was te hen­ge­len in het dis­trict Pa­ra voor wild heb­ben aan­ge­zien. Hij schoot op de wets­die­naar die ge­raakt werd aan zijn lin­ker­arm. De man was zon­dag­och­tend rond kwart over vier sa­men met zijn schoon­va­der en een ar­bei­der in het ge­bied. Hij liep op ge­ge­ven mo­ment al­leen en zag twee klei­ne licht­jes op een af­stand van meer dan vijf­tig me­ter. Om­dat er geen la­waai werd ge­maakt, dacht hij dat het om wild ging. Hij schoot toen, maar het bleek een po­li­tie­man te zijn die werd ge­raakt. Vol­gens de man was het pik­don­ker toen hij schoot. Na­dat hij had ge­scho­ten, hoor­de hij de man la­waai ma­ken. Hij ging met­een naar hem toe en bood hem hulp aan. De po­li­tie­man nam toen ge­lijk het jacht­ge­weer van de man in be­slag. Ze gin­gen sa­men naar het po­li­tie­bu­reau. De wets­die­naar heeft ook ver­klaard dat de schut­ter niet op­zet­te­lijk heeft ge­scho­ten. De man is be­reid de me­di­sche kos­ten van het slacht­of­fer te ver­goe­den. Hij heeft steeds naar zijn ge­zond­heids­toe­stand ge­ïn­for­meerd. WJ/RT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.