Vrouw na pin­nen be­roofd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO ­ Een 55­ja­ri­ge vrouw is dins­dag­och­tend in Paramaribo be­roofd na geld ge­pind te heb­ben. Uit de ver­kla­ring van het slacht­of­fer blijkt dat zij van­uit een ca­si­no aan de Ana­moestraat naar een geld­au­to­maat in de om­ge­ving ging. Na het geld te heb­ben ge­licht, deed zij haar por­te­mon­nee in haar tas om te­rug te gaan naar het ca­si­no.

Op de krui­sing van de Jo­han­nes Kruis­land­ en Ana­moestraat trok een man aan haar tas, maar de vrouw strib­bel­de te­gen met als ge­volg dat haar por­te­mon­nee uit haar tas kwam te val­len. Het ge­luk­te de da­der de tas met in­houd en een mo­bie­le te­le­foon buit te ma­ken. Na de daad stap­te hij ver­moe­de­lijk in een blauw ge­lak­te wa­gen waar­in hij in de rich­ting van de Jo­zef Is­ra­ël­straat reed. De vrouw heeft geen let­sel op­ge­lo­pen. Er is een on­der­zoek in­ge­steld in de om­ge­ving, maar de da­der is niet aan­ge­trof­fen. De po­li­tie is be­zig hem op te spo­ren. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.