Chi­na ont­slaat bonds­coach

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBA - Gao Hong­bo is niet lan­ger de bonds­coach van Chi­na. De vijf­tig­ja­ri­ge oud-voet­bal­ler werd in fe­bru­a­ri van dit jaar aan­ge­steld door de Chi­ne­se bond, maar na acht maan­den is het over en slui­ten. De 2-0 ne­der­laag die zijn team leed te­gen Oez­be­kis­tan in de kwa­li­fi­ca­tie­reeks voor het WK 2018 was voor Hong­bo re­den om er­mee te stop­pen.

Chi­na staat in Groep A van de kwa­li­fi­ca­tie­reeks zes­de en laat­ste, met maar één punt uit vier wed­strij­den. Chi­na be­gon vo­ri­ge maand met een ne­der­laag te­gen Zuid-Ko­rea, speel­de daar­na doel­punt­loos ge­lijk te­gen Iran en ver­loor ver­vol­gens van zo­wel Sy­rië als Oez­be­kis­tan. De num­mers één en twee in de groep gaan recht­streeks naar het WK 2018, maar Chi­na staat al op een rui­me ach­ter­stand.

Gao, die tus­sen 2009 en 2011 ook al de Chi­ne­zen coach­te, heeft la­ten we­ten dat hij ‘om ge­zond­heids­re­de­nen’ stopt in zijn rol als bonds­coach. Wat hij nu gaat doen, is nog on­be­kend. Eer­der was hij kort­ston­dig in dienst bij ADO Den Haag, na­dat club­ei­ge­naar Hui Wang hem naar Ne­der­land had ge­haald. Gao kreeg ech­ter geen werk­ver­gun­ning en ver­richt­te zo­doen­de al­leen werk als ad­vi­seur. Die rol werd breed­uit be­spro­ken.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.