Griez­mann ver­ge­le­ken met Zi­da­ne

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - An­toi­ne Griez­mann ken­de met twee, wel­is­waar ver­lo­ren, fi­na­les een mooie af­slui­ting van het af­ge­lo­pen sei­zoen. De Frans­man ont­wik­kel­de zich bij At­lé­ti­co Ma­drid tot een van de bes­te aan­val­lers ter we­reld en liet op het EK zien ook bij Les Bleus een dra­gen­de rol aan te kun­nen. Vol­gens oud-in­ter­na­ti­o­nal Bixen­te Li­za­ra­zu heeft Griez­mann wel wat weg van een an­de­re Fran­se le­gen­de, na­me­lijk Zi­né­di­ne Zi­da­ne. “Als ik iets aan moest wij­zen wat Zi­da­ne en Griez­mann met el­kaar ge­meen heb­ben, dan zou het hun cul­tuur en hun ge­voel voor de pass zijn”, ver­telt de voor­ma­li­ge back van on­der meer Bay­ern Mün­chen aan L’Equi­pe. “Ze zijn twee ge­wel­di­ge schep­pers van be­we­ging. Ze den­ken eerst aan an­de­ren voor­dat ze aan zich­zelf den­ken en dat heeft een di­rec­te im­pact op het team.” “Dat klinkt mis­schien sim­pel, maar in de prak­tijk is het veel ge­com­pli­ceer­der. Ie­der­een keek naar Zi­zou; de ver­de­di­gers pro­beer­den zich te her­stel­len, ter­wijl de aan­val­lers hoop­ten een as­sist te krij­gen”, sluit Li­za­ra­zu af.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.