Kis­met richt zich op twee­de plek

Times of Suriname - - SPORT -

ZAAL­VOET­BAL – Kis­met heeft zich al ge­plaatst voor de fi­na­le­ron­de van de twee­de­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond, maar het team zal in de res­te­ren­de wed­strij­den van de al­ge­me­ne ron­de zich rich­ten op de twee­de plek. Het staat mo­men­teel op de der­de plaats met 38 pun­ten uit 20 du­els en van­daag is kop­lo­per All Stars, dat de­ze ron­de ze­ker als kop­lo­per zal ein­di­gen, de vol­gen­de te­gen­stan­der. De kop­lo­per heeft mo­men­teel 52 pun­ten.

Kis­met strijd om de twee­de plek, om­dat in de fi­na­le­ron­de de num­mer een uit­komt te­gen de num­mer twee en de num­mer drie speelt te­gen de num­mer vier. De ver­lie­zer van de num­mer één te­gen num­mer twee zal nog een kans krij­gen om zich te plaat­sen voor de fi­na­le, want het zal in de her­kan­singserie uit­ko­men te­gen de win­naar van de se­rie num­mer drie te­gen num­mer vier, ter­wijl de ver­lie­zer van de­ze se­rie al uit­ge­scha­keld zal zijn. Kis­met krijgt het van­daag niet ge­mak­ke­lijk te­gen de kop­lo­per. All Stars heeft in de laat­ste ze­ven wed­strij­den maar een keer ge­lijk ge­speeld en wist de an­de­re zes du­els te win­nen. De kop­lo­per heeft tot nu toe in de com­pe­ti­tie maar twee ne­der­la­gen ge­le­den en een keer ge­lijk­ge­speeld en zal ze­ker ho­pen om Kis­met aan de ze­ge­kar te bin­den. Kis­met heeft de laat­ste we­ken wat wis­sel­val­lig ge­pres­teerd. Uit de laat­ste vijf wed­strij­den wist het drie te win­nen en twee keer werd ver­lo­ren.

In de eer­ste ron­de wist All Stars van Kis­met te win­nen met 3-2 en in de twee­de ron­de heeft de kop­lo­per Kis­met met maar liefst 15-1 in­ge­blikt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.