Tjok­ro­send­jo­jo top­scoor­der eer­ste klas­se

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – Ar­no Tjok­ro­send­jo­jo is tot nu toe de meest tref­ze­ke­re spe­ler in de eer­ste­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. In vijf­tien wed­strij­den scoor­de hij 29 keer voor De Vuist en door zijn goe­de pres­ta­ties is zijn team nog vol­op in de strijd om een plaats in de fi­na­le­ron­de. Stef Krim­bo van In­ter­bom staat op de twee­de plaats op de top­scoor­der­lijst met 23 doel­pun­ten: dit aan­tal be­reik­te hij in veer­tien du­els. Men­gal­vio Ajai­so van Si­lent com­ple­teert de top drie met acht­tien doel­pun­ten uit der­tien wed­strij­den. Dit aan­tal kan van­daag door de aan­val­ler ver­der ver­scherpt wor­den, om­dat zijn team van­daag uit­komt te­gen Pro.

In de twee­de klas­se is Iva­nil­do Mi­sid­jan van All Stars de ab­so­lu­te top­scoor­der met 35 doel­pun­ten uit twin­tig wed­strij­den. Van­daag kan hij nog meer doel­pun­ten toe­voe­gen aan dit aan­tal, om­dat zijn team uit­komt te­gen Kis­met. Gregg Fra­ser staat niet ver ver­wij­derd van Mi­sid­jan op de top­scoor­der­lijst. Mo­men­teel staat hij twee­de met 31 tref­fers, die hij in acht­tien wed­strij­den scoor­de, ter­wijl Ja­mal Po­cor­ni van Kis­met, die van­daag ook in ac­tie zal ko­men, op de der­de plaats staat met 28 doel­pun­ten uit ze­ven­tien wed­strij­den.

In de der­de klas­se staat Ul­rich Re­ding van Pen­ta­gon 3 aan top op de top­scoor­der­lijst met 38 doel­pun­ten. Ste­fa­no Mac Do­nald en Da­mien­do Plein van Sti­bu­la heb­ben elk tot nu toe 27 keer het net ge­von­den in zes­tien du­els en zij com­ple­te­ren de top drie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.