Kroos ver­lengt con­tract bij Re­al Ma­drid

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - To­ni Kroos heeft zijn con­tract bij Re­al Ma­drid met twee sei­zoe­nen ver­lengd. De 26-ja­ri­ge mid­den­vel­der van Duit­se af­komst kwam in de zo­mer van 2014 voor zo’n der­tig mil­joen eu­ro over van Bay­ern Mün­chen, een jaar voor­dat zijn con­tract al­daar zou af­lo­pen. Kroos te­ken­de bij bin­nen­komst voor zes jaar, maar de sa­men­wer­king wordt nu op­ge­rekt. Re­al Ma­drid laat via de of­fi­ci­ë­le ka­na­len we­ten dat Kroos een nieuw, zes­ja­rig con­tract tot 2022 te­kent. Van­daag zal de Duit­se in­ter­na­ti­o­nal de pers in Ma­drid te woord staan, en zich uit­spre­ken over zijn keu­ze. De con­tract­ver­len­ging hing al een paar da­gen in de lucht en mo­ge­lijk vol­gen er nieu­we con­trac­ten voor en­ke­le van zijn me­de­spe­lers. Kroos wordt vol­gens di­ver­se bui­ten­land­se me­dia de best­be­taal­de Duit­se voet­bal­ler al­ler tij­den. Naar ver­luidt, be­ta­len los Me­ren­gues hem 120 mil­joen eu­ro in zes sei­zoe­nen tijd. Tot nu toe speel­de de mid­den­vel­der al 75 wed­strij­den in LaLi­ga voor Re­al Ma­drid en on­der Zi­né­di­ne Zi­da­ne is hij een vas­te waar­de, zo­als hij dat ook was on­der diens voor­gan­gers Ra­fael Bení­tez en Car­lo An­cel­ot­ti. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.