Pre­si­dents Cup wordt af­ge­werkt op 23 ok­to­ber

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – De Pre­si­dents Cup van Su­ri­na­me zal op 23 ok­to­ber af­ge­werkt wor­den; dit be­ves­tigt As­hok Bai­nath Sah, com­pe­ti­tiema­na­ger van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond (SVB). De lands­kam­pi­oen, In­ter Moen­go Tapoe (IMT), zal dan uit­ko­men te­gen Ro­bin­hood, be­ker­kam­pi­oen van Su­ri­na­me. Door de af­trap van de Pre­si­dents Cup wordt di­rect het nieu­we sei­zoen van de SVB in­ge­luid.

Zo­wel Ro­bin­hood als IMT heeft vijf Pre­si­dents Cup op zijn naam staan. Ro­bin­hood ver­o­ver­de de­ze in 1994, 1995, 1996, 1999 en 2001. IMT wist in 2007, 2010, 2011, 2012 en 2013 op de­ze cup be­slag te leg­gen. In 2005, 2006, 2007 en 2012 stond de rood­groe­ne for­ma­tie ook in de fi­na­les van de Pre­si­dents Cup, maar in de­ze ja­ren moest Ro­bin­hood het on­der­spit del­ven. IMT ver­loor in 2008, 2009, 2014 en 2015 de fi­na­les van de Pre­si­dents Cup. In 2007 en in 2012 ston­den de­ze twee ook al te­gen­over el­kaar voor de­ze cup. De eer­ste keer won IMT met 4-2 en de twee­de keer wa­ren de Moeng­o­ne­zen we­der­om te sterk, met 3-2. Vo­rig jaar stond IMT in de fi­na­le te­gen Nishan’42 en toen ver­loor het team uit Moen­go met 1-0. Wal­king Boyz Com­pa­ny (WBC) heeft al drie Pre­si­dents Cup op zijn naam staan, Trans­vaal en Leo Vic­tor heb­ben elk twee, Na­ci­o­nal, Voor­waarts, PVV en Nishan’42 heb­ben elk een.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.