Op­brengst beurs­gang Ta­kea­way loopt op

Times of Suriname - - ECONOMIE -

AM­STER­DAM - De op­brengst van de beurs­gang van Ta­kea­way.com is via de zo­ge­he­ten over­toe­wij­zings­op­tie op­ge­lo­pen tot cir­ca 378 mil­joen eu­ro. Dat maak­te de uit­ba­ter van maal­tijd­be­stel­si­tes gis­te­ren be­kend. Ta­kea­way.com haal­de op 30 sep­tem­ber bij zijn beurs­de­buut op het Dam­rak met de ver­koop van ruim 14 mil­joen aan­de­len in eer­ste in­stan­tie €328 mil­joen op. De be­ge­lei­den­de ban­ken, heb­ben suc­ces­vol nog eens het maxi­ma­le aan­tal van 2,1 mil­joen ex­tra aan­de­len in de markt ge­zet. On­ge­veer de helft van de to­ta­le op­brengst gaat naar de hui­di­ge aan­deel­hou­ders, on­der wie op­rich­ter en top­man Jit­se Groen. In to­taal cir­ca 40 mil­joen eu­ro wordt ge­bruikt voor de groei van het be­drijf. Ver­der wordt voor 22,5 mil­joen eu­ro een le­ning af­ge­lost voor de over­na­me van Just Eat Be­ne­lux. Groen zei bij de beurs­gang dat Ta­kea­way voor­al mikt op uit­brei­ding in Duits­land.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.