Dood­ge­scho­ten don­ke­re man in Tul­sa had drugs ge­bruikt

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - De on­ge­wa­pen­de zwar­te man die in sep­tem­ber in Tul­sa (Okla­ho­ma) werd dood­ge­scho­ten door een blan­ke agent, had drugs in zijn li­chaam. Het gaat om PCP, bij­wer­kin­gen hier­van zijn on­der meer hal­lu­ci­na­ties, ver­ward­heid en rus­te­loos­heid.

Er is au­top­sie op het li­chaam van de 40-ja­ri­ge Te­ren­ce Crut­cher ver­richt, waar­van de re­sul­ta­ten dins­dag be­kend wer­den. Hij had 96 na­no­gram PCP (phen­cy­cli­di­ne) per mil­li­me­ter in zijn li­chaam, vol­gens de lijk­schou­wer ge­noeg voor acu­te ver­gif­ti­ging. Eer­der zei de po­li­tie al dat ze in de au­to van de man drugs had­den ge­von­den. De dood van Crut­cher leid­de in Ame­ri­ka tot op­hef in de zwar­te ge­meen­schap. De agen­te Bet­ty Shel­by, die hem dood­schoot, werd be­schul­digd van dood­slag.

Ze was af­ge­ko­men op een mel­ding dat een au­to mid­den op de weg was ver­la­ten. Op ca­me­ra­beel­den is te zien dat de be­stuur­der, Te­ren­ce Crut­cher, zijn han­den in de lucht steekt, naar de au­to loopt en te­gen het voer­tuig leunt. Een po­li­tie­man ge­bruik­te ver­vol­gens een stroom­stoot­wa­pen te­gen Crut­cher, die daar­op werd neer­ge­scho­ten door Shel­by. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.