Fran­se sol­da­ten zwaar­ge­wond door dro­ne­aan­val

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FRANK­RIJK - Twee Fran­se sol­da­ten zijn zwaar­ge­wond ge­raakt bij een aan­val met een dro­ne in Irak. De toe­stand van een van hen is kri­tiek. Twee Peshmer­ga-strij­ders wer­den bij de­zelf­de aan­val ge­dood, al­dus het Fran­se dag­blad Le Mon­de. Het zou de eer­ste aan­val door strij­ders van Is­la­mi­ti­sche Staat zijn op Fran­se sol­da­ten, die is uit­ge­voerd met een dro­ne. Een on­be­kend aan­tal Fran­se sol­da­ten raak­te ge­wond. De ‘bom­dro­ne’ werd on­der­schept en ex­plo­deer­de na­dat die op de grond te­recht was ge­ko­men. Het is niet dui­de­lijk of de­ze dro­ne op af­stand tot ont­plof­fen is ge­bracht of dat er een tijd­bom aan het vlieg­tuig vast­zat. Het on­ge­val ge­beur­de op 2 ok­to­ber, het Fran­se Mi­nis­te­rie van De­fen­sie wil geen com­men­taar ge­ven.

(de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.