Or­kaan Mat­thew eist acht­tien le­vens in North Caro­li­na

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Het do­den­tal in de Ame­ri­kaan­se staat North Caro­li­na door or­kaan Mat­thew blijft op­lo­pen. De au­to­ri­tei­ten be­ves­tig­den dins­dag dat Mat­thew ze­ker acht­tien le­vens heeft ge­ëist. Dui­zen­den men­sen in de staat heb­ben van­we­ge over­stro­min­gen hun huis moe­ten ont­vluch­ten. De gou­ver­neur waar­schuw­de voor ex­treem ge­vaar­lij­ke om­stan­dig­he­den in het mid­den en oos­ten van de staat.

De wa­ter­stand in di­ver­se ri­vie­ren is tot re­cord­hoog­te ge­ste­gen. Bij­na vier­dui­zend men­sen zit­ten in de nood­op­vang. Mat­thew richt­te enor­me ver­woes­tin­gen aan in Ha­ï­ti voor­dat hij ver­der trok naar de oost­kust van de Ver­e­nig­de Sta­ten. In Ha­ï­ti kwa­men ten min­ste dui­zend men­sen om het le­ven. In de Ame­ri­kaan­se sta­ten Flo­ri­da, Ge­or­gia, North Caro­li­na en South Caro­li­na zijn tot dus­ver der­tig slacht­of­fers ge­teld. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.