Tien­ja­rig meis­je ver­kracht

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een tien­ja­rig meis­je is woens­dag­mid­dag in het dis­trict Bro­ko­p­on­do ver­kracht. Uit de ver­kla­ring van het slacht­of­fer bij de po­li­tie blijkt dat de ver­dach­te haar oom is. Ze wa­ren sa­men op een kost­grond waar de man werk­te. Op een ge­ge­ven mo­ment pak­te hij haar han­den vast en zij werd ge­bracht naar een kamp waar hij haar ver­vol­gens ver­kracht­te. Daar­na nam hij zijn jacht­ge­weer en hij vlucht­te het bos in. Het slacht­of­fer ging naar en­ke­le dor­pe­lin­gen en ver­tel­de hen wat haar was over­ko­men. Daar­na werd hier­van mel­ding ge­maakt bij de po­li­tie.

Het meis­je is voor me­di­sche hulp over­ge­bracht naar Paramaribo. Er is ook aan­gif­te ge­daan bij de po­li­tie die be­zig is met het on­der­zoek. De da­der is nog voort­vluch­tig. Een fa­mi­lie­lid zegt dat zij ach­ter­af heeft ge­hoord over de ver­krach­ting, maar ze weet niet wat zich exact heeft af­ge­speeld. Ze weet wel dat de po­li­tie was in­ge­scha­keld voor een on­der­zoek en dat de da­der nog wordt op­ge­spoord. Vol­gens haar is het kind eerst naar de plaat­se­lij­ke po­li ge­bracht en ver­vol­gens naar Paramaribo voor me­di­sche be­han­de­ling. Ze vindt het erg wat zich heeft af­ge­speeld.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.