Her­den­kings­mo­nu­ment voor de in­heem­se be­vol­king in Su­ri­na­me

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Stich­ting Kai­koe­sie heeft het ini­ti­a­tief ge­no­men om een her­den­kings­mo­nu­ment voor de au­toch­to­ne be­vol­king in Su­ri­na­me te re­a­li­se­ren en zo­wel de ‘in­di­aan­se’ ou­de­ren in Ne­der­land als de dorps­ge­meen­schap­pen in Su­ri­na­me hier­bij te be­trek­ken. Al ja­ren­lang leeft het idee bij de ge­meen­schap om een her­den­kings­mo­nu­ment te re­a­li­se­ren. Dit meldt de or­ga­ni­sa­tie in een pers­be­richt.

Het her­den­kings­mo­nu­ment zal die­nen ter na­ge­dach­te­nis aan de strijd en zij die slacht­of­fer zijn ge­wor­den van de Eu­ro­pe­se ko­lo­ni­sa­tie. Ook zal dit mo­nu­ment die­nen ter be­vor­de­ring van een­heid en be­wust­wor­ding van de oud­ste be­wo­ners van de Ame­ri­kaan­se con­ti­nen­ten. Het her­den­kings­mo­nu­ment zal ook als sym­bool staan voor ver­lich­ting van de ge­he­le ko­lo­ni­a­le- en trau­ma­ti­sche ge­schie­de­nis van Su­ri­na­me, en er­ken­ning en ge­rech­tig­heid voor de au­toch­to­ne in­heem­se voor­ou­ders. De or­ga­ni­sa­tie wil hier­bij kun­ste­naars uit de in­heem­se ge­meen­schap vra­gen om een con­creet ont­werp te ma­ken voor de stich­ting zo­dat men aan de slag kan gaan met de ver­vaar­di­ging er­van. 12 ok­to­ber 1492 is een cru­ci­a­le da­tum in de in­heem­se ge­schie­de­nis van­we­ge de Eu­ro­pe­se in­va­sie en de or­ga­ni­sa­tie wil de ont­hul­ling van het mo­nu­ment hier­aan kop­pe­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.