Schorpioen 24 ok­to­ber - 22 no­vem­ber

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Machts­ver­hou­din­gen wor­den op scherp ge­zet. Wees voor­zich­tig wan­neer je be­slis­sin­gen moet ne­men. Im­pul­sief zijn is pri­ma.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.