Ma­ra­do­na snapt Ne­w­cast­le Uni­ted niet

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Diego Ma­ra­do­na vindt het on­be­grij­pe­lijk dat Ra­fael Bení­tez een drie­ja­rig con­tract heeft mo­gen te­ke­nen bij Ne­w­cast­le Uni­ted na­dat de trai­ner ‘ge­faald’ heeft bij Re­al Ma­drid. On­danks de de­gra­da­tie met the Mag­pies uit de Pre­mier Le­a­gue, kon Bení­tez in mei van dit jaar een lang­du­rig con­tract te­ke­nen in Ne­w­cast­le. Bení­tez werd vo­rig jaar aan­ge­steld bij Re­al Ma­drid, maar kreeg hal­ver­we­ge het sei­zoen de zak na te­gen­val­len­de pres­ta­ties. Bij Ne­w­cast­le Uni­ted volg­de hij ver­vol­gens Ste­ve McCla­ren op. “Als Bení­tez, voor wie ik veel res­pect heb, het slecht deed in Ma­drid, heeft het dan aan de spe­lers ge­le­gen? Nee, hij heeft ge­faald. Waar­om krijgt hij, na­dat hij daar ge­faald had, dan een con­tract voor drie jaar bij Ne­w­cast­le Uni­ted? Kan ie­mand mij dat uit­leg­gen? Is dat nor­maal, of gaat er dan iets fout?” Na de de­gra­da­tie uit de Pre­mier Le­a­gue, be­gon het team van Bení­tez zwak aan de start van het nieu­we sei­zoen. De eer­ste twee du­els heeft het ver­lo­ren. Daar­na krab­bel­de Ne­w­cast­le Uni­ted op en staat het mo­men­teel op de der­de plaats in de Cham­pi­ons­hip. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.