Mes­si steunt Ci­ty-ta­lent

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Pa­trick Ro­berts speelt als huur­ling van Man­ches­ter Ci­ty voor Cel­tic, en wordt wel­eens ver­ge­le­ken met Li­o­nel Mes­si. De ster steunt het top­ta­lent.

Het ta­lent van En­ge­land U-19 heeft open­lijk ook toe­ge­ge­ven dat hij zijn spel laat in­spi­re­ren door de bal­vaar­dig­he­den van de Ar­gen­tijn­se su­per­ster. Mes­si heeft la­ten we­ten dat hij Ro­berts steunt in zijn ont­wik­ke­ling, door mid­del van een post op so­ci­a­le me­dia. In de eer­ste Cham­pi­ons Le­a­gue-groeps­wed­strijd van dit sei­zoen tus­sen Bar­cel­o­na en Cel­tic, trof de jon­ge En­gels­man zijn idool, een con­fron­ta­tie waar­bij de vloer werd aan­ge­veegd met de Schot­ten. Het du­el ein­dig­de in 6-0 voor de Ca­ta­la­nen. Ro­berts heeft in­mid­dels Man­ches­ter Ci­ty-ma­na­ger Pep Gu­ar­di­o­la la­ten we­ten dat hij het­zelf­de wil la­ten zien als Mes­si, wan­neer hij te­rug­keert bij The Ci­ti­zens. Team Mes­si heeft een kor­te clip van het jon­ge En­gel­se ta­lent ge­deeld, met de sta­tus ‘back­ed by Mes­si’.

(Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.