Bar­cel­o­na biedt Inie­sta con­tract voor het le­ven aan

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bar­cel­o­na wil het con­tract van An­drés Inie­sta open­bre­ken en ver­len­gen.

De hui­di­ge ver­bin­te­nis van de 32-ja­ri­ge mid­den­vel­der loopt door tot de zo­mer van 2018, maar de Ca­ta­la­nen wil­len veel lan­ger met hem door. Bar­ça is zo te­vre­den over de pres­ta­ties van Inie­sta, dat hij voor de rest van zijn le­ven bij de club kan blij­ven. Vol­gens Sport wil Bar­cel­o­na Inie­sta voor de lan­ge ter­mijn vast­leg­gen, ook al is het on­ze­ker of hij zich­zelf over een aan­tal jaar nog wel vas­te ba­sis­spe­ler kan noe­men. Wan­neer de 113-vou­dig in­ter­na­ti­o­nal be­sluit een ein­de te ma­ken aan zijn ac­tie­ve loop­baan als voet­bal­ler, kan hij in een an­de­re rol bij de club be­trok­ken blij­ven. Na zijn car­ri­è­re wordt hem een baan als am­bas­sa­deur, jeugd­trai­ner of as­sis­tent-trai­ner aan­ge­bo­den.

De Spaan­se sport­krant meldt dat Bar­cel­o­na door­gaans spe­lers van­af 34 jaar een jaar­con­tract aan­biedt, maar bij Inie­sta ligt het an­ders. Hij wordt ge­zien als een clu­bicoon en is al twin­tig jaar aan Bar­cel­o­na ver­bon­den. Om die re­den mag de vier­vou­dig Cham­pi­ons Le­a­gue-win­naar op een lang­du­rig con­tract re­ke­nen. (VZ)

Bar­cel­o­na wil het con­tract van An­drés Inie­sta open­bre­ken en ver­len­gen. De hui­di­ge ver­bin­te­nis van de 32-ja­ri­ge mid­den­vel­der loopt door tot de zo­mer van 2018, maar de Ca­ta­la­nen wil­len veel lan­ger met hem door. (Foto: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.