Ma­ra­do­na naar Ne­der­land

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Diego Ma­ra­do­na gaat vol­gen­de maand naar Heer­len, als ‘war­min­gup’. Het be­zoek hangt sa­men met een her­ha­ling van de WK-wed­strijd tus­sen Ar­gen­ti­nië en Bel­gië uit 1986, op 14 no­vem­ber in Ant­wer­pen.

“Als war­ming-up voor de­ze wed­strijd komt hij eerst op be­zoek bij een voet­bal­club in Heer­len”, zegt de Heer­len­se za­ken­man Chris­ti­an Pe­ter­mann. “Een club die ook in oran­je speelt”, zo wordt hij door 1Lim­burg ge­ci­teerd. In Heer­len spe­len twee clubs in oran­je: RKVV Hek­sen­berg en RKVV Wel­ta­nia. “Hier zal een meet and greet plaats­vin­den en wel­licht laat hij ook wat van zijn voet­bal­kun­sten zien. Daar­na reist hij door naar Ant­wer­pen.” Op een film­pje op Twit­ter kon­digt Ma­ra­do­na in een oran­je voet­bal­shirt met de op­druk ‘Ne­der­land’ zijn komst naar Bel­gië aan, op 14 no­vem­ber. Het du­el in Sport­pa­leis Ant­wer­pen stond aan­van­ke­lijk ge­pland voor 19 au­gus­tus, maar door een schou­der­bles­su­re van de voor­ma­li­ge we­reld­kam­pi­oen moest het eve­ne­ment drie maan­den wor­den uit­ge­steld.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.