Zwa­luw’96 gaat voor vier­de over­win­ning

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – De doek voor Leng­te Boys en pro­mo­ven­dus Zwa­luw’96 in de hoofd­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond is al ge­val­len. Geen van de teams kan de play-offs meer ha­len. De­ze twee teams tref­fen el­kaar zon­dag in de Antho­ny Ne­sty­sport­hal. Zwa­luw’96 staat op de ze­ven­de plaats met der­tien pun­ten uit ze­ven­tien wed­strij­den. Leng­te Boys be­zet de laat­ste plaats met twee pun­ten uit acht­tien wed­strij­den. Leng­te Boys heeft voor dit sei­zoen nog geen en­ke­le wed­strijd ge­won­nen. Het team speel­de maar twee keer ge­lijk. Met nog drie wed­strij­den te gaan, zal het team de laat­ste plaats niet meer kun­nen ver­la­ten. Hier­door is het al ze­ker dat Leng­te Boys de­gra­deert naar de eer­ste klas­se.

Zwa­luw’96 dat zijn eer­ste jaar speel­de in de hoofd­klas­se staat op de ze­ven­de plaats, maar kan bij even­tu­e­le over­win­nin­gen nog stij­gen op de rang­lijst. Het team kan het hoogst op de vijf­de plaats ein­di­gen. Zwa­luw’96 heeft zijn twee laat­ste wed­strij­den ver­lo­ren en kan te­gen Leng­te Boys zijn vier­de over­win­ning van de com­pe­ti­tie boe­ken. Zo ver­loor Zwa­luw’96 van The Li­ons (8-5) en van ti­tel­ver­de­di­ger en kop­lo­per Styx-KG (6-2).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.