Sa­rah Hy­land krijgt award voor die­ren­lief­de

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Mo­dern Fa­mi­ly-ac­tri­ce Sa­rah Hy­land krijgt een award van ASPCA, de Ame­ri­kaan­se va­ri­ant van de Die­ren­be­scher­ming. De 25-ja­ri­ge wordt ge­ëerd van­we­ge haar in­zet om meer aan­dacht te krij­gen voor asiel­die­ren. Sa­rah voer­de on­der meer cam­pag­ne met ASPCA om men­sen be­wust te ma­ken van het gro­te aan­tal hon­den en kat­ten dat in Ame­ri­kaan­se asiels ver­blijft. Naast Sa­rah wordt ook Beth Behrs in het zon­ne­tje ge­zet tij­dens een ce­re­mo­nie in Los An­ge­les la­ter de­ze maand. De Two Bro­ke Girls-ac­tri­ce krijgt een award voor haar werk met die­ren die slacht­of­fer zijn ge­weest van ge­weld of ver­waar­lo­zing. (De Te­le­graaf/foto: flas­hof­t­hes­tars.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.