Koers Sa­pec om­hoog na her­vat­ten han­del

Times of Suriname - - ECONOMIE -

AM­STER­DAM - De koers van Sa­pec is na het her­vat­ten van de han­del flink om­hoog ge­gaan. Het aan­deel steeg 15,6 pro­cent naar 46,24 eu­ro. Woens­dag schort­te beurs­waak­hond FSMA de han­del in het aan­deel op, in af­wach­ting van een pers­be­richt. Gis­te­ren be­ves­tig­de Sa­pec de in­ten­tie om het on­der­deel Agro Bu­si­ness te ver­ko­pen. Voor­als­nog zijn er nog geen spe­ci­fie­ke on­der­han­de­lin­gen be­gon­nen, voeg­de de Brus­sel­se on­der­ne­ming daar­aan toe.

“Hoe­wel het waar is dat de voor­lo­pi­ge con­tac­ten zijn ge­start met po­ten­ti­ë­le in­ves­teer­ders, is er tot op he­den nog geen be­slis­sing ge­no­men en er zijn nog geen spe­ci­fie­ke on­der­han­de­lin­gen ge­start met één of meer po­ten­ti­ë­le in­ves­teer­ders”, liet Sa­pec we­ten. (Beurs­dui­vel/foto: sa­pec.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.