Ge­zoch­te Gu­y­a­ne­se drugs­dea­ler ge­ar­res­teerd

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me (KPS) heeft gis­te­ren een Gu­y­a­ne­se drugs­dea­ler in Paramaribo ge­ar­res­teerd. Com­mis­sa­ris van po­li­tie Gu­no Roo­sen­hoff, hoofd van de Be­strij­ding Zwa­re Cri­mi­na­li­teit, be­ves­tigt dit. Hij zegt aan de krant dat de man so­wie­so in ver­ze­ke­ring wordt ge­steld. De ver­dach­te, Bar­ry D, is gis­te­ren in La­tour aan­ge­hou­den door het Ar­res­ta­tie Team en over­ge­dra­gen aan de af­de­ling Ka­pi­ta­le de­lic­ten voor ver­der on­der­zoek. In het be­lang van het on­der­zoek wil Roo­sen­hoff ver­der niets prijs­ge­ven.

In Gu­y­a­na was de klop­jacht ge­o­pend op Bar­ry D die be­kend­staat als een no­toi­re drugs­dea­ler die daar geen ge­heim van maak­te. Tij­dens een in­val werd 130 ki­lo­gram co­ca­ï­ne in zijn huis aan­ge­trof­fen. Bar­ry D en en­ke­le an­de­re ver­dach­ten wer­den op­ge­pakt en in­ge­slo­ten. Na het be­ta­len van een fik­se borg­som werd hij op vrije voe­ten ge­steld in af­wach­ting van het von­nis van de rech­ter. Te­ge­lij­ker­tijd dien­de hij ook een klacht in te­gen de An­ti­nar­co­ti­ca­bri­ga­de in Gu­y­a­na, om­dat die met be­wijs­ma­te­ri­aal zou heb­ben ge­knoeid.

On­der­zoek wees ech­ter uit dat de wets­die­na­ren al­les vol­gens boek­je heb­ben ge­daan. Ach­ter­af bleek dat Bar­ry D niet meer in Gu­y­a­na was, maar met val­se do­cu­men­ten was over­ge­sto­ken naar Su­ri­na­me. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.