Man slaat po­li­tie­man

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een man heeft de­ze week in Paramaribo een po­li­tie­man ge­sla­gen. De po­li­tie heeft hem aan­ge­hou­den en na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie in ver­ze­ke­ring ge­steld. Uit ver­kla­ring blijkt dat twee man­nen te­keer­gin­gen te­gen de chauf­feur van een lijn­bus. De chauf­feur riep om hulp, waar­na een agent naar hem toe­liep. Op dat mo­ment stap­ten twee man­nen en een vrouw uit de bus. Een van de man­nen liep de po­li­tie­man te­ge­moet en be­gon te­keer te gaan te­gen de agent, zon­der dat hij hem eni­ge aan­lei­ding daar­toe had ge­ge­ven. De po­li­tie­man wist niet pre­cies wat er aan de hand was en vroeg de man daar­naar. De man was boos en schreeuw­de naar hem. De agent bleef de ver­dach­te vra­gen wat er aan de hand was, maar die sloeg hem op een ge­ge­ven mo­ment met zijn rech­ter­hand in het ge­zicht. Door de­ze slag voel­de de po­li­tie­man pijn. Hij pro­beer­de de man te­gen te hou­den om te voor­ko­men dat hij weer zou slaan.

De agent en de man raak­ten in een wor­ste­ling met el­kaar. De man trok de wets­die­naar krach­tig aan zijn lin­ker­hand, waar­door zijn pols­hor­lo­ge stuk­ging. De po­li­tie­man kreeg hulp van zijn col­le­ga’s. Met veel moei­te is het de po­li­tie­man­nen ge­lukt de ver­dach­te in de boei­en te slaan en aan te hou­den. Op het po­li­tie­bu­reau ging hij ook con­ti­nu te­keer en hij dreig­de de po­li­tie­man te zul­len do­den in­dien hij hem op straat te­gen komt. Hij zei dit wel drie keer.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.