Ver­hoog­de sur­veil­lan­ce Ma­ro­wij­ne leidt tot af­na­me straf­ba­re fei­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - In het dis­trict Ma­ro­wij­ne is er spra­ke van een ver­hoog­de sur­veil­lan­ce van het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me. Op de di­ver­se we­gen in het dis­trict en langs de Ma­ro­wij­ne­ri­vier wordt er ge­sur­veil­leerd. De po­li­tie sur­veil­leert ook op de ri­vier en de grens is da­ge­lijks van­af acht uur ’s avonds tot vijf uur in de och­tend ge­slo­ten. Ze merkt op dat sinds de sur­veil­lan­ce op het land en de ri­vier gaan­de is de cri­mi­na­li­teit in het grens­dis­trict is ge­daald. Er zijn nau­we­lijks in­bra­ken en be­ro­vin­gen in het ge­bied. De af­ge­lo­pen pe­ri­o­de zijn er ook geen aan­gif­tes ge­daan van be­ro­vin­gen op de ri­vier. Het ge­luk­te de po­li­tie wel om re­cent een in­bre­kers­ben­de en an­de­re ver­dach­ten in het dis­trict aan te hou­den.

Vol­gens de po­li­tie was niet lang te­rug een trend van in­bra­ken te mer­ken, maar het aan­tal is ge­daald. De po­li­tie sur­veil­leert met dienst­voer­tui­gen, rij­wie­len en ook per all ter­rain ve­hi­cle. De agen­ten sur­veil­le­ren ook te voet. Vol­gens de po­li­tie is zij zo­veel als mo­ge­lijk zicht­baar in het ge­bied en zij is be­zig met een pre­ven­tie­ve aan­pak van de cri­mi­na­li­teit. De grens­af­slui­ting op de ri­vier gaat voor­lo­pig nog door. Er wordt zo­wel over­dag als in de nacht, op het land als op de ri­vier, ge­sur­veil­leerd. “Al­les wat we kun­nen in­zet­ten, doen we maar. We zijn con­ti­nu be­zig.”

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.