Twee ar­res­ta­ties voor open­lij­ke ge­weld­ple­ging

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Twee jon­ge­man­nen zijn de­ze week in het dis­trict Wa­ni­ca in de kraag ge­vat voor open­lij­ke ge­weld­ple­ging. Ze vie­len een groep jon­gens aan en ver­wond­den een van hen. Het slacht­of­fer moest me­disch wor­den be­han­deld. In de­ze zaak heb­ben twee bu­ren ru­zie met el­kaar. Het gaat over een jon­ge­man en zijn buur­vrouw. De buur­vrouw zou een keer bij de po­li­tie heb­ben ge­meld dat haar buur­jon­gen een re­la­tie had met een min­der­ja­rig meis­je. Er zou hier­na va­ker ru­zies zijn ge­weest tus­sen de twee bu­ren. De­ze week liep het uit de hand. De ver­dach­te en een neef sloe­gen ie­mand die be­kend is bij de buur­vrouw. Er werd aan­gif­te ge­daan van de open­lij­ke ge­weld­ple­ging, waar­na de po­li­tie de ver­dach­ten heeft aan­ge­hou­den. Ze zijn in­tus­sen na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie in ver­ze­ke­ring ge­steld.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.